Wat is Denknavigatie?

Heeft uw kind problemen op school? Vallen de resultaten tegen? Gaat uw kind met tegenzin naar school? Helpt extra begeleiding niet, terwijl uw kind toch veel kwaliteiten heeft? Wie kan hem of haar helpen?

Soms worden medicijnen geadviseerd. Deze kunnen een zetje in de rug geven, maar verhelpen nooit een leerprobleem.

Daarom kijken wij bij Denknavigatie samen met uw kind wat zijn kwaliteiten zijn en hoe hij die in kan zetten om de leerproblemen te verminderen. Wij geven uw kind inzicht in zijn eigen denkproces en leren hem strategieën aan om zijn denken te structureren.* Uw kind krijgt weer overzicht en daardoor grip op leren.

* De leerspecialisten van Denknavigatie baseren zich hierbij op het concept Mediërend Leren® (Emiel van Doorn), het MISC-concept (Pnina Klein) en het Feuerstein-concept

Referenties

Komen tot de kern. Hoe doe ik dat?

Dat is de vraag van onze zoon van vijftien. Een serieuze en vriendelijke jongen die op de basisschool niet werd begrepen door zijn leerkrachten. Met extra werk aan de slag moest en zich zelf steeds meer ‘verstopte’ en de grijze muis van de klas werd.

Lees verder

Astrid van Helmondt

Door haalbare stappen te zetten is de kans van slagen groot

Onze zoon gaat nu een half jaar naar Roos. Zij helpt ons op een warme, betrokken en eerlijke manier. Roos slaat de spijker op zijn kop. Daarbij heeft ze oog voor de ontwikkelpunten, maar zeker ook de positieve dingen worden niet vergeten.

Lees verder

J. Kok

We hebben inzicht gekregen in de ‘knelpunten’ in zijn denken

Onze zoon is een slimme jongen (14 jaar) en kreeg vanuit de basisschool een vwo-advies mee. Toch hadden wij toen al de indruk dat hij het niet makkelijk zou redden in het vwo. Belangrijkste struikelblok was dat het leek of hij niet wist hoe hij moest denken.

Lees verder

Roos kan heel goed vanuit de wens en behoefte van het kind handelen

Roos kan zich naar mijn mening heel goed afstemmen op een kind en vanuit de wens en behoefte van het kind handelen. Dat zie ik in elke sessie weer gebeuren. En met veel respect voor het kind.

Lees verder

N. van den Berg

Roos heeft ons leren zien waar de ‘openingen’ bij onze zoon zitten

Al heel lang zijn wij op zoek naar de sleutel om onze zoon te bereiken. De sleutel om contact te maken met de potentie die in hem zit maar die hij lastig laat zien. Naast zijn klassiek autisme is hij namelijk nagenoeg altijd in zijn “eigen wereldje”.

Lees verder

I. Kienjet