Al heel lang zijn wij op zoek naar de sleutel om onze zoon te bereiken. De sleutel om contact te maken met de potentie die in hem zit maar die hij lastig laat zien. Naast zijn klassiek autisme is hij namelijk nagenoeg altijd in zijn “eigen wereldje”.

Via de opleiding Mediërend Leren van Stibco zijn we bij Roos terecht gekomen. Met Roos hebben we de methodiek en inzichten van Mediërend Leren echt handen en voeten leren geven. Ze heeft ons hele goede handvatten gegeven en ons leren zien waar de “openingen” bij onze zoon zitten. Daarbij heel goed coachend hoe wij daar zelf in kunnen handelen. Een proces waarbij je vooral ook heel erg bewust wordt van je eigen persoon in relatie tot het gedrag van je kind.

Het heeft er toe geleid dat we nu veel beter de potentie in onze zoon zien. Niet alleen de potentie zien maar ook – met hem – weten te activeren. De interactie is intensiever en hij laat meer van zich zelf zien. Een blijvend proces waarin wij samen veel werk zullen moeten verzetten.

Met Roos hebben wij een sleutel gevonden om hem zijn deur wat vaker open te laten zetten.

 I. Kienjet