Praktische zaken

Voor de begeleiding van Denknavigatie betaalt u een uurtarief. Het uur is opgedeeld in 45 minuten directe begeleidingstijd en een kwartier voorbereidingstijd en verslaglegging. De totale begeleidingsduur is altijd in overleg en hangt af van de hulpvraag van het kind/ de ouders en de ontwikkeling van het kind.

De leerspecialisten van Denknavigatie hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie van de begeleiding verstrekken aan derden, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van de opvoeders. De leerspecialisten overleggen bij voorkeur niet telefonisch met derden over een kind, maar doen dit het liefst in aanwezigheid van de ouder(s), bijvoorbeeld op school.