Wie

Roos Simbula, eigenaar Denknavigatie

Kwaliteiten: Kundig, warm, doelgericht, effectief, humor, betrouwbaar, genuanceerd en zorgvuldig

Oprichter en eigenaar van Denknavigatie
Leerspecialist
Mediator Mediërend Leren®
MISC-begeleider®
Therapeut psychomotoriek
Reflexintegratie therapeut
Medeoprichter Samenwerkingsverband Denkpodium
Cognitief Revalidatietherapeut
Logopedist

Roos begeleidt kinderen anders! Bij Roos hebben kinderen de verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Kinderen krijgen daadwerkelijk de ruimte om te ontwikkelen, want Roos prikkelt en daagt doelgericht uit op een haalbaar niveau voor het kind. Samen is een kernwoord in de begeleiding. Samen verkennen, samen uitvoeren en samen evalueren. Zo kun je van elkaar leren! Bij Roos durf je fouten te maken en bij Roos ga je je bekwaam voelen. Het denkproces van het kind staat centraal in haar begeleiding. Kinderen krijgen niet ‘de beste manier van denken’ opgelegd, maar leren hun eigen manier van denken efficiënter en effectiever te maken. Roos is een groot voorstander van zelfreflectie. Een kind wat niet is gemotiveerd is voor Roos niet lastig, maar juist een aanleiding om naar haar eigen werkwijze te kijken en te zoeken naar de gaatjes in het plafond bij het kind. Er ontstaat op die manier een warme en persoonlijke samenwerking, met ruimte voor humor!
Daarnaast is Roos een graag geziene spreker op congressen en geeft zij vanuit het door haar opgerichte samenwerkingsverband Denkpodium geregeld trainingen aan leerkrachten en ouders met betrekking tot denkstimulering en cognitieve functies.

Astrid van Helmondt, leerspecialist Denknavigatie

Kwaliteiten: Gedegen vakkennis, kennisdeler, open, creëert veiligheid, gaat voor de relatie met het kind

Leerspecialist
Mediator Mediërend Leren®
Remedial teacher
Leerkracht

Astrid heeft het vermogen om op liefdevolle wijze snel door te dringen tot de kern van het leerprobleem. Met behulp van een gedegen vakkennis en gedrevenheid weet ze leerlingen effectief naar een strategie te helpen, waarmee ze een level hoger kunnen komen. Leerlingen gaan zich bekwaam voelen en komen dan ook graag bij Astrid.

Astrid werkt nauw samen met Denknavigatie. De visie en werkwijze komen overeen. In geval van ziekte of een wachtlijst kunnen cliënten van Denknavigatie terecht bij Astrid van Helmondt (RT In de Roos) in Leersum. Daarnaast is Astrid lid van Samenwerkingsverband Denkpodium en geeft vanuit dit samenwerkingsverband samen met Roos geregeld workshops en trainingen aan ouders, leerkrachten en professionals in het onderwijs met betrekking tot denkstimulering en cognitieve functies.