Leerpotentieelonderzoek

Leerpotentieelonderzoek (LP-onderzoek) is zinvol als je geïnteresseerd bent in de leermogelijkheden van een kind, dat wat een kind na gestructureerde hulp ‘zou kunnen’. (Dit in tegenstelling tot traditionele testen, waarbij het gaat om het vaststellen van wat het kind ‘nu kan’/ het huidige niveau van kennis en kunde van een kind).

In een notendop de kern van leerpotentieelonderzoek:

 • Het geeft informatie over het leerproces (i.t.t. een leerresultaat)
 • Het bestaat uit meerdere fasen: 1. Pretest, waarin het kind zelfstandig problemen moet oplossen, 2. Mediatie, waarin het kind gestructureerde hulp krijgt, 3. Posttest, waarin het kind een vergelijkbare test krijgt als in de 1e fase en weer zelfstandig de problemen op moet lossen.
 • Er is sprake van een interactief leerproces tijdens de afname van de test: De testafnemer geeft gestructureerde hulp tijdens de mediatiefase
 • De veranderingen in het leren en het oplossen van problemen na mediatie worden geobserveerd
 • Er wordt specifiek en doelgericht gezocht naar de mogelijkheden tot cognitieve veranderbaarheid van het kind

Wat levert leerpotentieelonderzoek op:

 • Zicht op de condities voor het leerproces van dit kind
 • Een beeld van beïnvloedende factoren (emotionele ervaring, motivationele factoren, de modaliteit (auditief/ visueel), de efficiëntie etc.)
 • Het soort, de hoeveelheid, het niveau en het moment van mediatie wat nodig is om een kind naar een volgend level te brengen
 • Concrete effectieve leerstrategieën en handvatten voor het leren in de klas en in de thuissituatie

In welke situaties is leerpotentieelonderzoek zinvol

 • Als er een algeheel gevoel heerst van ‘Er zit meer in, maar het komt er maar niet uit’.
 • Als standaard testen een beeld schetsen wat niet lijkt te kloppen met wat het kind in de dagelijkse praktijk laat zien
 • Wanneer er te weinig aanknopingspunten uit traditionele testen naar voren komen
 • Voor kinderen die de neiging hebben te blokkeren in een reguliere testsituatie
 • Voor ouders/ scholen die zich bewust zijn van de nadelen van een IQ-score.

Belangrijke noot: Een leerpotentieelonderzoek is geen een vervanger van een intelligentietest. Het levert zoals hierboven omschreven zeer zinvolle en andere informatie op dan een IQ-score van een traditionele test.

Voor prijzen klik hier

Achtergrondinformatie:
Denknavigatie maakt voor leerpotentieelonderzoek gebruik van de testen uit de Dynamic Assessmentserie van David Tzuriel en materiaal uit het InstrumenteelVerrijkingsProgramma (IVP) van Reuven Feuerstein, aangevuld met spelmateriaal