Investering

Telefonische intake (geheel vrijblijvend) GRATIS
Individuele begeleiding: 1 begeleidingsuur
(waarvan 45 minuten begeleiding en 15 minuten voorbereidingstijd)
€ 100,- (incl.)
PMA-sessie (Progressive Mental Alignment) per 2 uur € 200,-
Telefonisch overleg: ouders/leerkracht/psycholoog/ remedial teacher/….
(Hiervoor is altijd schriftelijke toestemming van de opvoeders nodig)
Per half uur
€ 50,0 (incl)
JIAS begeleidingssessie € 100,- (incl.)
Onderzoeksverslag opstellen (3 uur) € 300,- *
Leerpotentieelonderzoek per uur € 100,-
Doorgaans kost een leerpotentieelonderzoek 8 uur
(5 uur onderzoek en 3 uur uitwerken en verslaglegging)
€ 800,-  (incl.)**


** De genoemde totaalprijs is gebaseerd op de gemiddelde tijd. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en het verloop kunnen meer of minder uren besteed worden. Indien het totaal aantal uren meer dan 1 afwijkt vindt afrekening op basis van nacalculatie plaats.

Afzeggen

Afspraken die 48 uur of meerdere dagen van tevoren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Wanneer u korter van tevoren afzegt is Denknavigatie genoodzaakt de begeleidingssessie in rekening te brengen.

Uitleen materiaal

Tijdens de begeleiding leent Denknavigatie vaak materiaal uit, waarmee u thuis door kunt oefenen. Om gedurende de gehele begeleidingsperiode materiaal in bruikleen te krijgen vraagt Denknavigatie een eenmalig bedrag van € 25,-. Daarnaast wordt een borg gevraagd van €100,-.

Vergoeding van de kosten

– Voor gedrags- en ontwikkelingsproblemen kunt u kiezen of u zelf de nota’s betaalt, of dat u bij uw gemeente een aanvraag doet voor vergoeding. Denknavigatie is onderaannemer van een door de gemeente gecontracteerde hulpverlener in de regio’s: Gooi & Vechtstreek, Utrecht West, Utrecht Zuid-Oost, Amsterdam Amstelland en Zaanstreek-Waterland, Haarlemmermeer, Midden-Holland. Om te weten of uw gemeente onder één van deze regio’s valt kunt u in dit overzicht kijken.
– Voor leerproblemen met betrekking tot de schoolse vakken wordt de begeleiding doorgaans door de ouders zelf bekostigd. In het geval van forse leerproblemen wordt soms via de intern begeleider van de school van uw kind een aanvraag ingediend bij het Samenwerkingsverband voor vergoeding van de begeleiding door Denknavigatie. (De zogeheten arrangementsaanvraag).
De begeleiding van Denknavigatie wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Denknavigatie werkt met betaling vooruit.  Voor de algemene voorwaarden klikt u hier.