Sites m.b.t. Mediërend Leren®:

Het mediatienetwerk:
www.mediatienetwerk.nl

Achtergrondinformatie m.b.t. Mediërend Leren®

Feuerstein:
http://icelp.info/

Grote denkers over onderwijs en opvoeders die op enige wijze een relatie hebben met Mediërend Leren

Jean Piaget:
www.piaget.org
Lev Vygotsky:
www.marxists.org
Maria Montessori:
www.montessori.nl
Reuven Feuerstein:
http://icelp.info/
Stanley Greenspan:
www.stanleygreenspan.com