Denknavigatie staat voor:

Een onvoorwaardelijk vertrouwen in de ontwikkelmogelijkheden van élk mens (ongeacht stoornis, beperking, IQ of welke sticker dan ook)
Een respectvolle benadering van het kind. Denknavigatie stelt alles in het werk om uw kind ook echt te horen, zien en te begrijpen. Of dat ook daadwerkelijk lukt kan alleen uw kind beoordelen. Daarom staan we altijd open voor (zelf)reflectie in het contact.
Een holistische visie.  Denknavigatie pakt in de begeleiding van kinderen alle aspecten van de ontwikkeling mee. Daarnaast werkt Denknavigatie met het hele systeem van betrokkenen. Het zou niet eerlijk zijn als er bij gedragsproblemen alleen met/ aan het kind gewerkt wordt.
Bruggen slaan: Het doel is dat er transfer plaatsvindt van geleerde vaardigheden. Dat een kind het bij Denknavigatie laat zien is nog niet genoeg. Hij moet het ook thuis, op de sportclub of op school laten zien. Daarom leert een kind de situaties te herkennen, waarin het de geoefende vaardigheden moet toepassen. Dan pas is er sprake van ontwikkeling.
Samenwerking: Denknavigatie werkt intensief samen met het kind en de ouders. Indien daarvoor toestemming is gekregen, werkt Denknavigatie ook graag nauw samen met de leerkracht en andere betrokkenen (therapeuten/ begeleiders).