Consultvragen

Voorbeelden van consultvragen

  • “We hebben al heel veel geprobeerd aan extra ondersteuning voor dit kind, maar niets lijkt goed te werken. Ligt er nog een mogelijkheid voor ingang in de cognitieve functies van dit kind?”
  •  “Leer ons de kwaliteiten van dit kind te zien”. (Soms is het moeilijk om de kwaliteiten van een leerling te zien, zeker als er gedragsproblemen in het spel zijn. Denknavigatie is hier in gespecialiseerd).
  •  “Dit kind vindt leren echt niet leuk. We hebben al op alle mogelijke manieren geprobeerd het leren leuker te maken voor hem, maar tot nu toe heeft het nog niet veel geholpen.”
  • “Dit kind komt maar niet tot werken, terwijl hij zelf heel graag wil. Wat kunnen we nu nog proberen?”
  • “Voor dit kind is spelling ongelooflijk moeilijk. Remedial teaching heeft tot nu toe niet het gewenste effect gehad. Kan Denknavigatie de cognitieve functies onderzoeken en van daaruit de spellingsproblemen verklaren en ons handvatten bieden voor verdere begeleiding?”
  • “Waar komt de faalangst bij dit kind toch vandaan en hoe pakken we dit aan?”
  • “Overal en nergens lees je dat je aan de executieve functies moet werken. Daar hebben we op onze school een speerpunt van gemaakt. De kinderen in mijn klas die dit al een beetje kunnen hebben er wel profijt van, maar de kinderen die het juist zo nodig hebben pikken het niet op. Hoe pakken we dit aan?”

Denknavigatie inventariseert de consultvraag tijdens een eerste telefonische contact en doet een voorstel voor interventies om de hulpvraag beantwoord te krijgen en verwerkt dit in een offerte.  De interventie kan gestart worden na schriftelijk akkoord op de offerte.