Met welke cliënten werkt Denknavigatie samen:

1. Cliënten die een duidelijke hulpvraag hebben. Dit geldt zowel voor het kind als de ouders.
2. Cliënten die openstaan voor

a) Een totaalaanpak. Bij kinderen met leer,- gedrags- en ontwikkelingsproblemen geldt dat de oorzaak van de problematiek gelegen kan zijn in een combinatie van meerdere systemen. Met verschillende systemen wordt bedoeld: de thuissituatie, de schoolsituatie en factoren die in het kind gelegen zijn. Voor een daadwerkelijke oplossing zal dus naar alle systemen gekeken worden en indien nodig binnen alle systemen gewerkt worden.

b) Het zoeken naar dieper gelegen oorzaken. De oorzaak van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsprobleem kan op een ander gebied liggen dan het terrein waarop het zich manifesteert. Denknavigatie maakt voor haar onderzoek gebruik van de ontwikkelingspiramide.

Voorbeelden:
– Het kan zijn dat er bij een gedragsprobleem een angstreflex en een verminderd lichaamsbesef aan ten grondslag liggen waar eerst aan gewerkt moet worden, voordat er opening komt om op het vlak van het gedrag te gaan werken.
– Zo geldt voor een rekenprobleem dat er een lateralisatieprobleem en een ruimtelijk inzichtsprobleem aan ten grondslag kunnen liggen. Denknavigatie doet niet aan symptoombestrijding, maar pakt de oorzaak van het probleem aan. Dit kost vaak wat meer tijd en energie van alle betrokkenen, maar levert ook meer vooruitgang op en de kans op terugval is veel kleiner.

c) Het feit dat vooruitgang een tijdsinvestering vraagt en ook energie en moeite kost. Zowel van het kind als van de ouder(s) (en eventueel andere betrokkenen) wordt commitment verwacht. Denknavigatie geeft bij elke begeleidingssessie oefeningen mee, die dagelijks thuis geoefend worden.

d) Samenwerken. Voor elk kind met leer-, gedrags-, of ontwikkelingsproblemen geldt dat het de ene keer beter in zijn vel zit dan de andere keer. Soms zitten we een tijd in een stijgende lijn, waarna er toch even een mindere fase komt. Dit is natuurlijk en inherent aan ontwikkelingsprocessen. Dit betekent dat ouders Denknavigatie tijdig van juiste informatie voorzien omtrent (nieuwe) ontwikkelingen. Zowel ouders als Denknavigatie kunnen verzoeken om bijstelling van het begeleidingsplan/ verandering van prioriteiten daarin, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Als er andere partijen bij betrokken zijn (bijvoorbeeld school) en ouders hebben Denknavigatie ingeschakeld voor een specifiek onderwerp in die context, dan geldt met betrekking tot dat specifieke onderwerp een wederzijdse informatieplicht en samenwerkingsplicht.