Individuele begeleiding

Gaat een kind niet met plezier naar school? Is begrijpend lezen een crime? Is de werkhouding niet goed? Heeft u het gevoel dat een kind vooral trucjes leert in plaats van dat hij zich de leerstof eigen maakt? Is het voor een kind moeilijk om de instructie geconcentreerd te volgen? Heeft een kind moeite om met een taak te beginnen? Zijn er rekenproblemen?

Voor al deze vragen én het antwoord daarop kunt u terecht bij Denknavigatie.

Denknavigatie benadert leer-, sociale en gedragsproblemen vanuit de cognitieve functies. Een mens heeft de cognitieve functies nodig om op deze gebieden goed te kunnen functioneren. Bij aanvang van de begeleiding worden de cognitieve functies dan ook goed in kaart gebracht door onderzoek en observatie. Denknavigatie hanteert bij de begeleiding een aantal uitgangspunten (zie Visie).

Om te zorgen dat dat wat we oefenen ook blijft hangen en op andere momenten wordt toegepast werkt Denknavigatie met persoonlijke kaarten per cognitieve functie. Dit is een groeidocument wat samen door de leerspecialist en uw kind wordt gemaakt. Hierop staan

  • afbeeldingen die voor het kind de cognitieve functie goed weergeven
  • een uitleg waarom deze cognitieve functie voor dit kind zinvol is
  • de tijdens de begeleiding gevonden strategieën.

Deze kaarten zijn ook handig voor bijvoorbeeld de leerkracht om een beeld te krijgen van wat een kind oefent en om de genoemde strategieën ook in de klas toe te passen. Na elke begeleidingssessie  op school verstuurt Denknavigatie een mail met daarin een beknopt verslag van de sessie naar alle betrokkenen (ouders, leerkracht, IB-er).

Via het samenwerkingsverband kan een school een aanvraag doen voor individuele begeleiding van een leerling bij zijn leerproblemen.

Voor de algemene voorwaarden van Denknavigatie, klik hier