Impulsiviteit anders bekeken

Impulsbeheersing is één van de executieve functies en daarmee scherp onder de aandacht én ‘hot’. In het werkveld blijken er echter nog wel eens wat misvattingen te zijn over impulsiviteit. Impulsiviteit wordt vaak gezien als een kenmerkende eigenschap van een persoon. De invloed van de omgeving op impulsiviteit wordt daarmee onderschat. De hoogste tijd om de fabels van de feiten te scheiden en aan reflectie te doen.

  • Wat verstaan we onder impulsiviteit
  • Onderscheid tussen impulsief gedrag en cognitieve impulsiviteit
  • Welke factoren zijn in het kind gelegen
  • Ontwikkeling van het brein en impulsiviteit
  • Hoeveel invloed hebben wij op impulsiviteit?
  • Hoe  impulsief zijn we zelf en hoeveel reflecteren we daarop?
  • Waarin bevorderen wij impulsiviteit bij kinderen?
  • Hoe kunnen we dat voorkomen?

Aard: Kan gegeven worden in de vorm van een workshop of presentatie.

Kosten presentatie (1 á 1½ uur): € 200,-
Kosten workshop (2 uur): € 300,-

Docent: Roos Simbula, docent Mediërend Leren®, cognitief therapeut, logopedist